Selasa, 29 November 2011

TAWAKAL KEPADA ALLAH SWT

            Tawakkal adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha yang telah kita lakukan setelah berusaha dengan sungguh-sungguh.  Jadi, tawakal harus disertai dengan usaha yang keras.
            Dikisahkan, bahwa ada seorang sahabat yang hendak pergi meninggalkan untanya begitu saja tanpa diikat. Ketika ditanya oleh Rasulullah saw, mengapa dia membiarkan untanya tanpa diikat ? Apakah tidak khawatir kalau untanya pergi begitu saja ? Maka sahabat itu menjawab bahwa dia telah bertawakal kepada Allah SWT. Penerapan sifat tawakkal itu tidak dibenarkan olah Rasul. Kemudian, Rasul mengajarkan agar dia berusaha mengikat unta itu terlebih dahulu, baru kemudian berserah diri pada Allah. Kalau sudah diikat namun unta itu lepas/ hilang, maka memang itulah kehendak Allah..
           Allah SWT berfirman dalam kalamnya :
"{ Hai orang-orang yang berfirman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu . Dan bertawakkalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin.}"                 
                                                                                 ( QS Al-maidah : 11)
Dari sinilah kita tahu, bahwa ciri-ciri orang yan tawakkal adalah :
  • Orang itu tidak resah maupun gelisah.
  • Ia menyerahkan dirinya atas hasil semua keputusan kepada Allah SWT.
  • Ia tetap tidak meninggalkan ikhtiar atau usaha

                                                                              

Rabu, 23 November 2011

Hati - hati Dengan Empat Hal

      Ada empat hal yang membuat hidup ini menjadi sulit, perasaan menjadi tertekan, dan dada menjadi sesak. Pertama, meggurutu terhadap dan tidak menerima qadha' dan qadar Allah. 

Kedua,  melakukan kemaksiatan dan tidak disertai taubat. 
{".... maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri"}
                                                                               (QS. As Syura :30)

Ketiga, iri kepada sesama, muncul perasaan senang untuk balas dendam kepda mereka, dan dengki atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka.
         "Tidak akan mereka tenang orang-orang yan mendengki" (Al-Hadist)

Keempat , berpaling dari mengingat Allah .
{Dan, barangsiapa yang berpaling mengingat Allah dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit}
                                                                               (QS. At Thaha: 124)


Selasa, 22 November 2011

-PUASA-

Puasa itu ada tiga macam yaitu Puasa wajib, Puasa sunnah, Puasa haram. Pada kali ini saya hanya akan membahas tentang PUASA WAJIB.
Puasa wajib adalah puasa yang jika kita melaksanakannya mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan mendapatkan dosa. Puasa wajib diantaranya puasa pada bulan Ramadhan., puasa Kifarat, dan puasa Nazar.

Puasa ramadhan jelas kita wajib melaksanakannya karena Allah SWT telah berfirman pada ayat-ayatNya, yaitu pada QS. Al- Baqarah : 183. Bahwasanya kita harus melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan jika kita sudah dewasa (Baligh) dan mampu melaksanakan puasa Ramadhan satu bulan penuh.

Puasa  Kifarat adalah puasa denda diberlakukan untuk suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Dendanya adalah puasa 2 bulan penuh berturut-turut.

Puasa Nazar adalah puasa yang dilakukan karena kita telah mengatakan nazar (janji). Jika keinginan kita terpenuhi, maka nazar kita itu wajib dilakukan. Tetapi sebaliknya, jika nazar kita tidak terpenuhi maka tidak wajib bagi kita melaksanakan puasa nazar tersebut.

Selasa, 08 November 2011

Iman: "Obat Paling Mujarab"

            Salah satu psikiater terkenal, Dr. Carl Jung, pada halaman 264 dari bukunya yang berjudul The Modern Man In Search of Spirit, menulis: "Selama tiga puluh tahun, orang-orang dari beberapa negeri berperadapat datang menemui saya untuk melakukan konsultasi. Saya telah mengobati ratusan pasien dan sebagian mereka berusia serengah baya, yakni 35 tahun ke atas. Dan, tak seoramgpun diantara mereka yang tidak mengembalikan persoalanya kepada agama sebagai pandanga hidup. Maka, bisa saya katakan bahwa setiap dari mereka jatuh saikt karena kehilangan apa yang telah diberikan agama kepada orang-orang yang beriman. Dan, jika belum mampu mengembalikan keimananya yang sejati, maka tidak akan bisa disembahkan."

      {Dan barangsiapa berpaling dari mengingat-Ku maka sesumgguhnya baginya penghidupan yang sempit}
                                                                                                             (QS. Thaha : 123)

      {Gelap gulita yang bertindih-tindih, apabila dia mengeluarkan tanganya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit }
                                                                                                             (QS . An Nur : 40)

Rabu, 02 November 2011

5 Bunga Hidup Bahagia

1. Bangun disaat menjelang fajar untuk beristighfar. 
    {Dan, yang memohon ampun di waktu sahur}
                                                              (QS. Ali'Imron : 17)

2. Menyendiri untuk bertafakkur.
    {Dan mereka memikirkan tentang penciptaan lagit dan bumi}
                                                              (QS. Ali'Imron : 191)
3. Menjalin hubungan dengan orang salih.
    {Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerukan nama Rabb-Nya}
                                                              (QS. Al Kahfi : 28)
4. Berdzikir
    {Wahai orang-orang yang beriman berdzikirlah kamu (dengan menyebut nama Allah), dzikir yang                sebanyak-banyaknya.}
                                                              (QS. Al Ahzab : 41)
5. Melakukan sholat dua rakaat dengan khusyu'.
    {Yaitu orang-orang yang khusyu' dalam sholat mereka}
                                                              (QS. Al Mu'minun : 2)

Sabtu, 29 Oktober 2011

Salam Sapa

Megono ada di kota Batang
Enak juga dimakan siang-siang
Salam sapa Selamat Datang
Di blog imut Sabila tersayang ....

Mari .. Bersihkan hati kita lewat blog ini ..
Semoga kita mendapat berkah dari Allah SWT lewat blog ini ....
~Amiin~